Wyłączenie i włączenie synchronizacji czasu w Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox pozwala na dwa sposoby synchronizacji czasu maszyn wirtualnych. Domyślnie czas maszyny wirtualnej (gościa) jest synchronizowany z czasem hosta, na którym ta maszyna się znajduje. W środowisku testowym czasem istnieje potrzeba wyłączenia tej synchronizacji i ustawiania czasu ręcznie (lub z serwera NTP). Robimy to wydając polecenie:

VBoxManage setextradata "VM name" "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled" "1"
gdzie: VM Name – nazwa naszej wirtualnej maszyny dla której wyłączamy synchronizację.
Wylaczenie synchronizacji czasu na Oracle VirtualBox

Polecenie wydajemy na hoście maszyn wirtualnych z podniesionym poziomem uprawnień (Uruchom jako administrator) oraz ze ścieżki gdzie mamy zainstalowanego Oracle VirtualBox. Nazwa maszyny wirtualnej jest wrażliwa na wielkość liter.

Aby włączyć synchronizację wydajemy polecenie:

VBoxManage setextradata "VM name" "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled" "0"
gdzie: VM Name – nazwa naszej wirtualnej maszyny, dla której włączamy synchronizację.

Dodaj komentarz