Wyłączenie HP Manufacturing Program Mode

Manufacturing Program Mode (MPM) jest, w nowszych maszynach HP (laptopach i stacjach roboczych), serwisowym trybem pracy BIOSu, w którym nie został zamknięty etap konfiguracji w fabryce – np. nie ma wprowadzonego numeru seryjnego, SKU (czyli numeru handlowego – tego, który jest w ofertach i cennikach sklepowych), Feature Byte (ciągu liczb określających konfigurację), BuildID (daty wyjścia z fabryki(?)), Product Name (nazwy produktu), albo e-Label – elektronicznej etykiety czyli zdjęcia tabliczki znamionowej. Widziałem dwa przypadki kiedy sprzęt działa w trybie MPM. Pierwszy kiedy wszystkie powyższe własności są uzupełnione i drugi kiedy brakuje którejkolwiek z nich.

1. Wszyskie numery są uzupełnione a BIOS dalej działa w trybie MPM.

Jeżeli wszystkie numery są uzupełnione a BIOS nadal pracuje w trybie MPM to możemy go wyłączyć za pomocą programu BIOS Configuration Utility (BCU), który można ściągnąć ze stron HP. Procedura wygląda następująco:
Na początku ściągamy i instalujemy BCU. Wchodzimy w tryb konsoli (z uprawnieniami administratora), przechodzimy do katalogu instalacji BCU i wydajemy polecenie zapisujące do pliku wszystkie aktualne ustawienia BIOSu: BiosConfigUtility64.exe /getconfig:config.txt.
BCU getconfigW wyniku tego polecenia utworzy sie nam plik config.txt, który edytujemy. Szukamy gałęzi:
Manufacturing Program Mode
*Unlock
Lock

gwiazdka oznacza to, że dana opcja jest aktywna. Zmieniamy opcję aktywną na Lock, czyli gałąź powinna wyglądać tak:
Manufacturing Program Mode
Unlock
*Lock

Zapisujemy plik i wprowadzamy nowe ustawienia BIOS komendą BiosConfigUtility64.exe /setconfig:config.txt. Po restarcie komputer powinien się uruchomić już w normalnym, nie-serwisowym trybie pracy BIOS. Jeżeli nie, to…

2. … nie ma, któregoś z fabrycznych numerów

Wszystkie z wymaganych, fabrycznych numerów, możemy uzupełnić poprzez interfejs graficzny BIOSu, który nam się pojawi albo za pomocą narzędzia BIOS Configuration Utility opisanego wyżej. Wprowadzenia kluczy dokonuje się identycznie jak w procedurze wyłączenia MPM – czyli wyeksportowanie ustawień BIOSu do pliku tekstowego, edycja i wpisanie kluczy w odpowiednie gałęzie, oraz import tak przygotowanych ustawień.
Skąd wziąć poszczególne numery – większość powinna być na tabliczce znamionowej, pudełku lub dokumencie zakupu. Jeżeli jednak ich nie ma to hmm… SKU możemy wziąć z ofertsklepów / cenników takiej samej maszyny, Product Name – ta nazwa jest dowolna (chociaż powinniśmy wpisać nazwę handlową naszego laptopa), Serial Number – możemy posiłkować się internetem i rożnymi numerami seryjnymi laptopów HP (oczywiście nie bierzemy pod uwagę gwarancji w przypadku wpisania numeru seryjnego od nie naszego urządzenia). Sprawa bardziej skomplikowana jest z FeatureByte ponieważ nie jest on prosty do wprowadzenia. Feature Byte to ciąg znaków z sumą kontrolną, przedstawiany (zwykle na tabliczkach znamionowych) w postaci grup czteroznakowych, a dokładniej czteroznakowych bloków dwuznakowych bajtów. Na końcu zapisana ich jest suma kontrolna. Feature Byte najlepiej, najłatwiej wprowadzić poprzez BCU – wpisujemy go jednym ciągiem, bez spacji pomiędzy grupami.
Feature Byte
Na koniec zostaje elektroniczna etykieta. O ile jej nie mamy (z rożnych względów) HP zaleca użycie programu Electronic Label Restore Tool. Na swojej stronie firma HP ma dwie wersje tego narzędzia – 1.0.0.0 i 1.0.0.1. Narzędzie bazuje na SKU laptopa – wprowadza etykietę właściwą dla danego SKU. Aby sprawdzić czy dana wersja narzędzia obsłuży nasze urządzenie wystarczy je pobrać i rozpakować. Struktura wewnętrzna to katalogi z nazwami odpowiadającymi SKU. W środku folderów znajdują się elektroniczne etykiety. W moim przypadku nie było katalogu odpowiadającemu SKU mojego laptopa. Po przekopaniu internetu i supportu f-my HP (via forum supportu HP) dostałem wersję 1.0.0.2 narzędzia E-Label Restore Tool, w której to odpowiednia etykieta była zawarta i proces konfiguracji BIOS można było zakończyć.
UWAGA – w notebooku EliteBook 725 G3 nie ma możliwości zmiany SKU poprzez BIOS (w niektórych modelach jest taka możliwość) a próba zmiany poprzez BCU kończy się komunikatem o braku dostępu (znaczy to, że MPM jest wyłączony). Dlatego od przy wbijaniu SKU zastanówmy się i wprowadźmy poprawny – tak aby później można było wgrać elektroniczną etykietę.

Samo użycie programu E-Label retstore tool jest dość proste. Program tworzy bootowalny nośnik USB, z którego uruchamia się maszynę a dalszy proces wprowadzenia etykiety jest automatyczny. Natomiast w moim (a jak widać po forach nie tylko moim) przypadku program nie mógł otworzyć startowego nośnika USB wyrzucając błąd:

the disk selected is not a removable device

jakoby pendrive nie był nośnikiem wymiennym. W tej sytuacji musimy utworzyć go ręcznie. Proces nie jest trudny. Opisał go użytkownik fiys na forum HP – w tym wątku. Mój opis to tłumaczenie jego tekstu:

  • ściągamy program Electronic Label Restore Tool – jest to samorozpakowywalne archiwum – plik sp74950.exe (w innej wersji oprogramowania nazwa pliku jest inna)
  • przygotowujemy pendrive – zalecane jest sformatowanie go w systemie plików FAT32.
  • rozpakowujemy na niego archiwum z programem za pomocą komendy sp74950.exe -e (parametr -e powoduje tylko wypakowanie plików z wewnątrz archiwum)
  • edytujemy plik skryptu startowego startup.nsh i usuwany dwie linie zawierające wyrażenie UefiBiosConfig.efi -setconfig=BIOS.TXT
  • restartujemy komputer, wchodzimy do BIOSu u zmieniamy:
  • opcje uruchomienia ustawiamy na „Legacy Support Disable and Secure Boot Disable”
  • włączamy uruchomienie w trybie UEFI (UEFI boot)
  • nasz pendrive ustawiamy jako pierwsze urządzenie, z którego uruchamia system
  • restartujemy komputer

W tym momencie sprzęt powinien uruchomić sie z naszego pendrive oraz powinien wykonać się polecenie ELabel\ElectronicLabelRestore.efi. Po jego zakończeniu elektroniczna etykieta zostanie wprowadzona do BIOSu.

  • wchodzimy do BIOS, ustawiamy parametry uruchomieniowe wg naszego życzenia i restartujemy maszynę i cieszymy się normalnym trybem pracy naszego laptopa.

3. Manufacturing Program Mode set: x of 10

Manufacturing Program Mode set: x of 10 – taki komunikat możne pojawić się podczas pierwszego uruchomienia laptopa. X – zwykle jest mniejsze od 10. Rozwiązaniem tego problemu jest procedura opisana tu: HP Notebook PCs – Manufacturing Program Mode Error When Notebook Powers On. Ale co zrobić kiedy x jest większe od 10? Kolejny raz z pomocą przychodzi nam znane narzędzie BIOS Configuration Utility (BCU). Podobnie jak w poprzednich krokach musimy zapisać obecną konfigurację BIOSu do pliku tekstowego (np config.txt). Następnie szukamy gałęzi: (wartość 38 jest przykładowa)

Manufacturing Programming Mode Counter
38

http://losiakit.pl/wp-content/uploads/2018/02/mpm1.jpg

Modyfikujemy tę gałąź tak aby jej wartość przyjęła liczbę mniejszą od 10 – np. 9. Zapisujemy plik i poleceniem BiosConfigUtility64.exe /setconfig:config.txt wprowadzamy nowe ustawienia. Po restarcie komputera nasz x z komunikatu przyjmie wartość 9. W tym momencie możemy zastosować procedurę opisana przez HP i po chwili cieszyć się brakiem denerwującego komunikatu.