Wyłączenie i włączenie synchronizacji czasu w Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox pozwala na dwa sposoby synchronizacji czasu maszyn wirtualnych. Domyślnie czas maszyny wirtualnej (gościa) jest synchronizowany z czasem hosta, na którym ta maszyna się znajduje. W środowisku testowym czasem istnieje potrzeba wyłączenia tej synchronizacji i ustawiania czasu ręcznie (lub z serwera NTP). Robimy to wydając polecenie: VBoxManage setextradata „VM name” „VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled” „1” gdzie: VM … Czytaj dalej