Przebudowanie pliku cache ikon w Windows Vista, 7, 8

Czasami ikony programów wyświetlają się niepoprawnie. Najbardziej drażni to w przypadku gdy skrótom, plikom czy folderom przyporządkowujemy ikony via GPO. Nie wiadomo wtedy czy polityka się nie wykonuje, nie mamy dostępu do zasobu sieciowego czy spowodowane jest to jeszcze inną przyczyną. A przyczyna taką może być uszkodzony plik pamięci cache ikon. Wtedy możemy go wykasować i odbudować ponownie.
Plik bazy danych ikon znajduje się w domowym folderze każdego użytkownika w katalogu C:\Users\User-Name\AppData\Local\IconCache.db. Jest to ukryty plik więc aby go zobaczyć musimy w menu Eksploratora Układ > Opcje folderów i wyszukiwania > Widok włączyć opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Proces usunięcia pliku oraz jego odbudowy wykonamy z linii poleceń. Zakładam, ze jesteśmy zalogowani na tego użytkownika, u którego chcemy w/w plik odbudować. Zamykamy wszystkie programy (aby nie utracić danych), otwieramy okno wiersza poleceń i wydajemy następujące komendy:

ie4uinit.exe -ClearIconCache
taskkill /IM explorer.exe /F
DEL „%localappdata%\IconCache.db” /A
shutdown /r /f /t 00

Po tej operacji plik cache ikon powinien zostać przebudowany a ikony powinny wyświetlać się poprawnie.

Dodaj komentarz