Java 8 – uwagi do wdrożenia za pomocą GPO

Od stycznia 2015 roku, dla użytkowników mających włączoną funkcję automatycznej aktualizacji zostanie przeprowadzona migracja z wersji Java 7 do wersji Java 8. Ostatnią dostępną publicznie aktualizacją wersji Java 7 będzie kwietniowy (2015 r.) pakiet poprawek bezpieczeństwa. Dlatego administratorzy powinni już przygotowywać się do aktualizacji Javy w swoich środowiskach. Pomijając fakt kompatybilności Java 8 z wykorzystywanymi w firmach systemami biznesowymi (zalecam wcześniejsze testy zgodności zanim przeprowadzimy aktualizację) nowa wersja niesie kilka zmian czysto administracyjnych. Po pierwsze Oracle przygotowało dedykowane do wdrożenia w środowiskach domenowych płatne narzędzie MSI Enterprise JRE Installer. Niestety jest one płatne co zawęża granice jego stosowania. Po drugie zmianie uległa ilość plików źródłowych, które podlegają instalacji. Zamiast dwóch plików (Data1.cab i jre1.7.0_xx.msi) teraz jest tylko jeden jre1.8.0_xx.msi. Natomiast nie zmieniła sie metoda jego wyodrębniania ze ściągniętego instalatora (wersji offline) jre-8uxx-windows-i586.exe. Po uruchomieniu pliku *.exe, na dysku lokalnym, utworzony zostaje katalog %LOCALAPPDATA%Low\Sun\Java %LOCALAPPDATA%Low\Oracle\Java\jreX.X.X_XX (x.x.x_xx – numer wersji), w którym znajduje się interesujący nas instalator w wersji *.msi. Co jest charakterystyczne dla wersji 8 Javy, po jego uruchomieniu (czy to klikając, czy to z linii poleceń) dostaniemy błąd:

Error 1722. There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor.

Związany jest on m.in. z uprawnieniami na jakich uruchamiany jest instalator. Jak sobie z tym poradzić, przerabiając oryginalne plik msi, można przeczytać w tym artykule: GPO – Deploying Java 8 Update 25. Błąd ten nie dotyczy sytuacji instalacji Javy 8 za pomocą GPO (ponieważ jest to instalacja w kontekście konta local system).
Sama procedura wdrożenia (utworzenie punktu dystrybucyjnego, polityki GPO plus ewentualnie drugiej wyłączającej auto aktualizację) jest identyczna do opisanej w tym artykule procedury instalacji wersji wcześniejszych.

Dodaj komentarz