GPP, mapowany dysk i skrót do pliku – błąd 0x8007002, ID 4098

Jedną z podstawowych potrzeb w firmowej sieci jest udostępnienie wspólnego, dla grupy użytkowników, zasobu.
Często taki zasób zawierający jakąś aplikację musimy zaprezentować stacjom klienckim jako kolejny dysk (np ze względu na specyficzne dla danej aplikacji zmienne środowiskowe, chociażby ścieżki do plików definiowane w plikach .ini). Dodatkowo chcielibyśmy ułatwić użytkownikom prace dodając skrót do takiej aplikacji np. na Pulpicie.
Do tego zadania, w środowisku domenowym, możemy wykorzystać mechanizm Group Policy Preferences.
W dalszej procedurze nie zagłębiam się w kwestie bezpieczeństwa (czyli ACLki położone na zasobie serwerowym) oraz linkowanie polis do odpowiednich OU.

1. Podmapowanie zasobu na stacji klienckiej jako kolejny dysk

Mając przygotowany zasób na serwerze ( \\serwer\zasob ) tworzymy nowy element preferencji w: Konfiguracja użytkownika > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Mapowania dysków

Prawym klawiszem wywołujemy menu gdzie klikamy Nowy > Dysk zamapowany
Na karcie Nowe właściwości dysku > Ogólne ustawiamy:
Akcja: Aktualizuj
Lokalizacja: \\serwer\zasob
Połącz ponownie

Oznacz jako: ZASOB (tu wpisujemy dowolną nazwę zamapowanego dysku)
Litera dysku> istniejąca: Z (tu wpisujemy literę pod jaką ma być widoczny zamapowany dysk)
Pokaż ten dysk

Na karcie Nowe właściwości dysku > Wspólne możemy zaznaczyć Uruchom w kontekście zabezpieczeń zalogowanego użytkownika
wlasciwosci dysku

Od tej pory na stacji klienckiej powinien pojawić sie w Mój komputer dysk Z o nazwie ZASOB z zawartością folderu udostępnionego \\serwer\zasob .

2. Utworzenie skrótu na pulpicie użytkownika.

Na podmapowanym w poprzednim punkcie dysku Z mamy aplikację aplikacja.exe, do której chcielibyśmy zrobić skrót na Pulpicie. W tym celu tworzymy nowy element preferencji w : Konfiguracja użytkownika > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Skróty
Na karcie Nowe właściwości skrótu > Ogólne ustawiamy:
Akcja: Aktualizuj
Nazwa: APLIKACJA
Typ docelowy: adres URL
Lokalizacja: file://z:/aplikacja.exe
Ścieżka pliku ikony: %SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
(ścieżka przykładowa – oczywiście możemy wybrać ikonę dowolną z pliku .ico lub innego zawierającego ikony umieszczonego lokalnie na zasobie sieciowym)
Na karcie Nowe właściwości dysku > Wspólne możemy zaznaczyć Uruchom w kontekście zabezpieczeń zalogowanego użytkownika
wlaściwości skrotu

Po odświeżeniu polityk na Pulpicie powinien nam się pokazać wcześniej zdefiniowany skrót.

UWAGI:
Skrót do pliku można utworzyć z parametrami
Typ docelowy: Obiekt systemu plików
Ścieżka: C:\folder\aplikacja.exe

O ile w przypadku skrótu do pliku na dysku lokalnym nie zauważyłem problemów o tyle w przypadku skrótu do pliku na dysku zamapowanym możemy sie spotkać z sytuacją braku skrótu na Pulpicie (lub miejscu gdzie chcieliśmy go utworzyć) oraz błędem w Podglądzie zdarzeń > Aplikacja:
Zródło: Group Policy Shortcuts
Identyfikator: 4098
Opis: Element preferencji "nazwa" użytkownik w obiekcie zasada grupy "nazwa_polisy {SID polisy}" nie ma zastosowania z powodu błędu o kodzie "0x80070002 Nie mozna odnaleźć określonego pliku" ten bład został pominięty.

error ID 4098

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że rozwiązaniem jest zdefiniowanie docelowego typu obiektu jako adres URL.

Bardzo pomocną opcją jest zaznaczenie na karcie Nowe właściwości dysku > Wspólne zaznaczenie elementu Usuń ten element, jeśli nie jest stosowany. Konfiguracja taka pomaga utrzymać porządek ponieważ w momencie kiedy polisa przestaje byc stosowana (np zostanie skasowana lub użytkownik zostanie przeniesiony do innego OU, do którego dana polisa nie jest podpięta) skrót zostaje z pulpitu usunięty.

Dodaj komentarz